Technieken

Kennis is macht, kennis delen is kracht

Voor iedereen

Webdevelopment is een grote puzzel met meerdere mogelijke oplossingen. Terwijl we applicaties (uit)bouwen, vernieuwen en wanneer we problemen verhelpen werken we met diverse technieken en oplossingsrichtingen. Door onze specialisatie in maatwerk applicaties realiseren we vrijwel nooit 100% dezelfde oplossing, maar een passende oplossing vanuit redenering, kennis en ervaring.
In onze technische sectie delen we ideeën en tips via ons blog. Ondanks dat techniek centraal staat in veel van onze blogs ligt de nadruk op leesbaarheid voor zowel de technische als niet-technische lezer.
Voor de meer technische problemen en oplossingen is onze kennisbank. Hierin vindt u typische problemen en oplossingen met waar mogelijk ook de oorzaak en/of achterliggende gedachte. Onze kennisbank is meer opgemaakt in een vraag-antwoord vorm als hulpmiddel (mede voor onszelf) om snel meer informatie en mogelijke oplossingen of oplossingsrichtingen te krijgen.
Wanneer we een specifiek probleem vaker tegenkomen zullen we dit zo nauwkeurig mogelijk registreren en documenteren in onze kennisbank. Zo hoeven we het wiel niet meerdere keren uit te vinden.