Infopact

API / Javascript / PHP / Scrum master / Systeemontwerp

Als voormalig werknemer van Infopact was deze opdracht naast programmeren geënt op overdracht van code, ideeën en documentatie van de gerealiseerde oplossingen.

Het werk betrof het uitfaseren van een drietal interne ordersystemen ten behoeve van een nieuw ingekocht Business Support Systeem wat deze taken uit gaat voeren. Naast codewerk heb ik een team variërend van 2 tot 5 developers aangestuurd (scrum master), specificaties opgesteld voor de leverancier van het BSS en een stuk architectuur ontworpen voor het interne systeemlandschap.
De grootste uitdaging in dit project was het vinden van de goede balans tussen commercie en techniek. Alleen door degelijke keuzes te maken kan een dergelijk groot project een succes worden voor beide partijen. Door het gebruik van agile development hebben we de ontwikkelafdeling opengesteld voor input en feedback van buitenaf. Het resultaat is behoud van functionaliteit, maar meer potentie omdat de roadmap van het bedrijf is meegenomen in het ontwerp van de applicatie.
In de praktijk waren veel systemen organisch gegroeid en met elkaar verweven geraakt. Een aantal systemen zijn hiervoor opnieuw ontwikkeld, maar waar het mogelijk was zijn systemen aangepast. Alle systemen die aangepakt zijn, zijn op zichzelf opererend gemaakt zodat ze in de toekomst makkelijker per stuk te vervangen zijn.
De werking van het nieuwe BSS systeem waren nog niet geschikt voor een beveiligde communicatie (via een verkoopkanaal als een website). Hiervoor heb ik een RESTful API wrapper gebouwd die feitelijk bepaalde functionaliteiten beschikbaar stelt aan de website of partners die hun systeem direct hierop aan kunnen koppelen.

Naast ontwikkeling over de gehele breedte van het systeemlandschap is er een voor de ontwikkelafdeling zelf een kwaliteitsslag gemaakt door een OTAP werkwijze te initiëren.